holdable home for the constantly moving, vol 2

holdable home by annie wahlén holdable home by annie wahlén holdable home by annie wahlén holdable home by annie wahlén holdable home by annie wahlén holdable home by annie wahlén

människor håller bitar för att skapa ett hem, ett bo, o fotar det själva. jag klippte ut deras hållande. // people holding pieces for making a home, a nest, photographing it themselves. i cut out their holding. /i>